Rokin 118

Rokin118-1e_Web_270222-18Rokin118-1e_Web_270222-21Rokin118-1e_Web_270222-3Rokin118-1e_Web_270222-30Rokin118-woningen_Web_230422-12Rokin118-woningen_Web_230422-13Rokin118-woningen_Web_230422-14Rokin118-woningen_Web_230422-15Rokin118-woningen_Web_230422-18Rokin118-woningen_Web_230422-20Rokin118-woningen_Web_230422-24Rokin118-woningen_Web_230422-3Rokin118-woningen_Web_230422-30Rokin118-woningen_Web_230422-32Rokin118-woningen_Web_230422-33Rokin118-woningen_Web_230422-36Rokin118-woningen_Web_230422-37Rokin118-woningen_Web_230422-38Rokin118-woningen_Web_230422-4Rokin118-woningen_Web_230422-41Rokin118-woningen_Web_230422-42Rokin118-woningen_Web_230422-44Rokin118-woningen_Web_230422-50Rokin118-woningen_Web_230422-52Rokin118-woningen_Web_230422-54Rokin118-woningen_Web_230422-55Rokin118-woningen_Web_230422-57Rokin118-woningen_Web_230422-6Rokin118-woningen_Web_230422-8Rokin118-woningen_Web_230422-9
Bouwjaar:
Rijksmonument nr. 5017, gevel is 18de eeuws en pui uit 1915
Aankoop:
2019
Soort project:
Restauratie/Renovatie
Start:
December 2020
Oplevering:
Mei 2022
Programma:
winkelruimte, kantoorruimte en 2 appartementen
Architect:
Eigen beheer / Michel Fluri
Aannemer:
Velzebouwer BV / P. Velzeboer

Klik hier voor het volledige rapport van het bouwhistorisch onderzoek.

Het Rokin 118 is gelegen aan de westzijde van het Rokin, vlak bij het Spui. Op de hoek van het Rokin en het Spui (Rokin 112) werd in 1855 de Vereniging Arti et Amicitiae gebouwd (een ouder pand werd hiervoor grondig verbouwd).

Het Rokin is geen gracht maar van oorsprong een deel van de Amstel. Deze liep ondanks de ondergrondse verbinding met het Damrakwater als het ware dood op de Dam. Aan het eind van de 19e eeuw was dit een ‘stinksloot’ geworden en werd een deel van het Rokin gedempt. Het deel bij het onderzochte pand is echter tot de dag van vandaag water gebleven.

De gebouwen aan het Rokin waren mogelijk de achterhuizen/pakhuizen van de bebouwing aan de Kalverstraat. Qua bouwhoogte waren deze gebouwen ondergeschikt aan de gebouwen aan de Kalverstraat. 

Het onderzochte gebouw heeft zijn basis waarschijnlijk in de 16e/17e eeuw. Uit deze bouwfase dateren de zijmuren, mogelijk restanten van de achtergevel van het voorhuis en de gevels van het achterhuis. Tevens dateert een balklaag op de tweede verdieping van het voorhuis nog uit deze bouwperiode en mogelijk zijn elders in het pand nog hergebruikte balken uit deze bouwfase aanwezig.
Aan het eind van de 18e eeuw (met uitloop begin 19e eeuw) is de voorgevel vernieuwd. Ook het deel van de kap dat direct grensde aan deze voorgevel werd tijdens deze bouwfase gerealiseerd. Mogelijk dateren ook de balkenlagen op de tweede verdieping van het achterhuis uit deze periode. Door de strakke vormgeving van de sleutelstukken is er wel enige twijfel over de datering hiervan.
In 1913 vond er opnieuw een drastische wijziging plaats. Niet alleen de gevel werd ter hoogte van de begane grond en eerste verdieping vernieuwd, maar ook het vloerniveau van de kelder, begane grond en eerste verdieping van zowel het voor- als het achterhuis werden gewijzigd.
In de jaren ’30 werd bij een deel van de begane grond van het achterhuis een tussenverdieping gerealiseerd. Deze zou tijdens latere verbouwingen nog worden gewijzigd. Ook het trappenhuis en de kap van het achterhuis werden tijdens latere verbouwingen vernieuwd of aangepast.
Het gevolg was dat het huidige gebouw wat betreft de monumentale waarden redelijk leeg is gehaald. De monumentwaarde is dan ook met name in het exterieur terug te vinden: de voorgevel, de aanwezigheid van een voorhuis en achterhuis en in de oude draagconstructie op de tweede verdieping van zowel het voorhuis al het achterhuis.
Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van ons aanbod ?
Meld je hieronder vrijblijvend aan

Woning
Bedrijfsruimte