Verhuurinformatie

Het aanbod van woningen en bedrijfsruimtes bij Stadsgoed beperkt zich tot de binnenstad van Amsterdam.

Woonruimte
Je kunt je als woningzoekende via onze website vrijblijvend inschrijven voor de nieuwsbrief woningaanbod. Stadsgoed werkt niet met wachtlijsten of inschrijfduur, hierdoor maakt iedereen die zich inschrijft evenveel kans. Helaas kunnen wij vanwege het grote aantal inschrijvingen en het beperkte aanbod niet garanderen dat wij je woonruimte kunnen aanbieden. Dit geldt met name voor het aanbod van sociale huurwoningen. In dit huursegment komen nagenoeg geen woningen beschikbaar.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een geliberaliseerde huurwoning:

  • Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen dient minimaal 4x de netto maandhuur te bedragen;
  • Wij accepteren geen woningdelers. Alleen wanneer je een duurzame gezamenlijke huishouding voert (samenwoont met partner), gehuwd of geregistreerd partner bent, kan het inkomen van de partner geheel of gedeeltelijk meegenomen worden in de beoordeling (voor sommige woningen wordt hierop een uitzondering gemaakt, in dit geval wordt dit specifiek vermeld in de advertentie).
  • Zekerheidsstelling: de huurder dient bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom te stellen ter hoogte van 2x de netto maandhuur;
  • Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt eenmalig € 86,- administratiekosten in rekening gebracht;
  • Uitdrukkelijk voorbehoud: Bij alle onderhandelingen geldt -ook indien aan alle voorwaarden is voldaan- dat de uiteindelijke goedkeuring bij de directie van Stadsgoed ligt. Hetzelfde geldt bij de omstandigheid dat er meerdere kandidaten zijn voor het te verhuren object. Ook dan is de directie van Stadsgoed gerechtigd om een definitieve keuze te maken. Over beslissingen van deze aard is geen correspondentie mogelijk.
  • Onderverhuur is op geen enkele wijze toegestaan. Dit geldt ook voor kamerverhuur en/of verhuur als vakantiewoning via bijvoorbeeld Airbnb.

Bedrijfsruimte
Stadsgoed verhuurt bijna 200 bedrijfsruimtes in de binnenstad van Amsterdam. De portefeuille is zeer divers: van kantoren, winkelruimtes, restaurants, snackbars, coffeeshops, hotels, hostels, supermarkten en kapperszaken tot aan een theater, een museum en een darkroom. De grootste uitdaging voor Stadsgoed als maatschappelijke vastgoedonderneming is het geven van een goede invulling aan haar bedrijfsruimtes en het zorgvuldig monitoren van het gebruik ervan door de betreffende ondernemers. Bedrijfsruimtes zijn van grote invloed op het straatbeeld en bepalen hierdoor mede de aantrekkelijkheid van een straat en buurt. 
Stadsgoed verhuurt graag aan jonge, startende ondernemers die met frisse ideeën voor nieuw elan kunnen zorgen. Met de juiste ondernemers probeert zij straten divers te brancheren. Vaak horen ingroeihuren hierbij tot de mogelijkheden, maar dan wel onder de juiste voorwaarden.
 
De binnenstad van Amsterdam is erg populair en het huurrecht gaat uit van lange huurtermijnen; kortom het aanbod is schaars. Toch blijft Stadsgoed altijd op zoek naar kandidaten met goede ideeën.

Interesse in het huren van een bedrijfsruimte?
Meld je dan hiernaast vrijblijvend aan zodat we je kunnen contacten indien er een passende ruimte beschikbaar komt. Je kan bij het aanmelden aangeven wat je specifieke wensen zijn. Wellicht word je huurder van Stadsgoed!

Op de hoogte blijven van ons aanbod ?
Meld je hieronder vrijblijvend aan

Woning
Bedrijfsruimte