Ik ben huurder

Reparatieverzoek
Een reparatie- of onderhoudsverzoek - voor zover die voor rekening komt van Stadsgoed - kan je indienen door onderstaand formulier in te vullen:
Velden met * zijn verplicht
Naam:(*)
U heeft uw naam niet ingevuld.
Adres:(*)
Ongeldige invoer
E-mail:(*)
U heeft geen geldig e-mail adres ingevuld
Telefoon:(*)
U heeft geen telefoonnummer ingevuld
Omschrijving probleem(*)
Ongeldige invoer
Upload foto
Ongeldige invoer
Upload foto
Ongeldige invoer
Upload foto
Ongeldige invoer
Captcha
Ongeldige invoer
Verzenden

Spoedeisende reparaties kunnen het beste telefonisch worden gemeld via het algemene telefoonnummer (020) 588 5678.
 

Voor spoedeisende reparaties in de avonduren, 's nachts, in het weekend of tijdens feestdagen kan eveneens gebeld worden met het algemene nummer (020) 588 5678. Je wordt dan doorgeschakeld naar de meldkamer.


Servicebedrijven
Indien er een serviceabonnement* is afgesloten, kan voor de volgende klachten/storingen rechtstreeks contact worden opgenomen met de servicebedrijven:

  • Verstopping: service rioolontstopping - bel direct met AORC telefoon (020) 631 1331
  • Glasbreuk: service glasverzekering- bel direct met Glaslijn telefoon 0800 335 3896
  • CV storing: service cv onderhoud- bel direct AVM Service telefoon (020) 633 2121

*Voor deze diensten betaalt u (indien van toepassing) maandelijks servicekosten. 

Huurdersonderhoud bedrijfsruimte 
Voor het onderhoud, wie waarvoor verantwoordelijk is, kijkt u in het huurcontract en het bijbehordende proces verbaal van oplevering. In de basis is het zo dat het onderhoud van het casco van het gehuurde voor de verhuurder is en alles wat daarin is afgebouwd voor  verantwoordelijkheid van huurder komt, tenzij dit in de huurovereenkomst en het procesverbaal van oplevering anders is gesteld.

Huurdersonderhoud wonen
Bij onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen klein ( huurders) en groot (verhuurders) onderhoud.

Bij klein onderhoud kan je denken aan het vervangen van kraanleertjes, het smeren van hang- en sluitwerk, het aanbrengen van tochtstrips, het bijvullen van de cv-ketel, het schoonmaken van dakgoten, het bijhouden en snoeien van bomen, het schoonhouden van binnenriolering of het vervangen van kapotte lichtschakelaars. Deze kleine herstellingen zijn een verplichting van de huurder. Tenzij je hiervoor servicekosten betaalt dan wordt die betreffende service voor je geregeld en kan er veelal direct met de betreffende servicebedrijven contact worden opgenomen. ( bijvoorbeeld in het geval van rioolontstopping)

Bij groot onderhoud, denk dan aan het herstellen van het dak, buitenschilderwerk of het vervangen van keuken of toilet. Groot onderhoud is een verplichting van de verhuurder.

Voor woningen verwijzen wij u naar het document Besluit kleine herstellingen’ . Hierin vindt je een uitgebreid overzicht waarin vermeld wordt welke reparaties voor kosten van verhuurder en huurder zijn tenzij anders is overeengekomen in de huurovereenkomst.

Jaarlijkse huurverhoging
Jaarlijks passen we de huur van je woning aan. Voor 1 mei ontvang je een brief met het nieuwe huurbedrag per 1 juli van dat jaar. Het percentage waarmee de huur verhoogd mag worden wordt gebaseerd op basis van een besluit van de Rijksoverheid.

Servicekosten en Borg
De ser­vi­ce­kos­ten wor­den bij het aan­gaan van de huur­over­een­komst uit­ge­legd. Daar­na wor­den de ser­vi­ce­kos­ten jaar­lijks ge­spe­ci­fi­ceerd en met de huur­der ge­deeld. Stadsgoed brengt geen ser­vi­ce­kos­ten in re­ke­ning die on­re­de­lijk hoog zijn in ver­hou­ding met de daad­wer­ke­lijk ge­maak­te kos­ten. De borg is maxi­maal 2 keer de huur­prijs en staat in het huur­con­tract vermeld.
De borg zal 14 da­gen na beëin­di­ging van de huur­over­een­komst te­rug wor­den ge­ge­ven.

Huurbeeindiging woonruimte
Het opzeggen van je huurovereenkomst kan op iedere dag van de maand. De opzegtermijn bedraagt meestal een maand. Een huuropzegging dient altijd schriftelijk aangetekend met inachtneming van de in het huurcontract vermelde opzegtermijn te worden gedaan. Na ontvangst van uw huuropzegging ontvangt je een bevestiging van je opzegging met daarin de informatie over de oplever procedure en data van de voor- en eindinspectie.Voorafgaand aan de definitieve eindoplevering vindt een voorinspectie plaats. Tijdens de voorinspectie wordt besproken hoe u uiteindelijk het gehuurde dient op te leveren. 

Voordracht van nieuwe huurders kunt u in uw opzeggingsbrief vermelden. Vooraf kunnen wij niet garanderen of de woning aan de voorgedragen personen wordt toegewezen. Beoordeling en toewijzing van de kandidaat huurder is aan Stadsgoed. Inspraak hierop is niet mogelijk.

U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten danwel opzeggen van de levering danwel aansluiting van gas water en elektra
u dient zelf hierbij de eventuele meterstanden door te geven aan de betreffende bedrijven tenzij anders is opgenomen en overeengekomen in de huurovereenkomst. De meterstanden (gas, elektra, water) worden opgenomen bij de beeindiging en de oplevering van uw woning.

Huisbewaring
Onder huisbewaring wordt verstaan het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij afwezigheid van de huurder(s). Er is sprake van huisbewaring als u langer dan drie maanden iemand anders in uw Amsterdamse huur- of koopwoning laat wonen. U gaat zelf tijdelijk ergens anders wonen, en de huisbewaarder zal op uw adres ingeschreven staan. Voor huisbewaring moet huurder altijd vooraf toestemming vragen aan en goedkeuring verkrijgen van de verhuurder en de gemeente. Huurder dient bij de aanvraag aan verhuurder aan te geven wie de woning gaat betrekken, voor welke periode en een verklaring aan te leveren dat er geen vergoeding is overeengekomen voor gebruik van de woning. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Meer informatie over huisbewaring kunt u vinden op de website van de gemeente amsterdam. www.amsterdam.nl.
 

Stadsgoed N.V.

IBAN NL58 BNGH 0285085123
BTW nummer NL 824352130B01
KvK 34123284

 

Stadsgoed Monumenten B.V.

IBAN NL63 BNGH 0285118013
BTW nummer NL 824352130B01
KvK 27198431  

 

Stadsgoed Fonds B.V.

IBAN NL59 BNGH 0285110810
BTW nummer NL 824352130B01
KvK 27198433